ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "ความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมอาเซม"

วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและผู้สนใจภายใต้หัวข้อ "ความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมอาเซม" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป, นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป, นายอิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์ นักการทูตปฏิบัติการ กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป เป็นวิทยากร  และอาจารย์ฑภิพร สุพร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก จัดขึ้น ณ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg