ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลในงาน English Language Speech Competition ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน  English Language Speech Competition ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Galleries

 

S__3661839.jpg
S__3661839.jpg
S__3661834.jpg
S__3661834.jpg
S__3661848.jpg
S__3661848.jpg