หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 

สำนักการเมืองการปกครองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
สำนักการเมืองการปกครองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
 
คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ประเทศแคนาดาและโอกาสในการศึกษาต่อ โดย His Excellency Mr.Philip Calvert, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง PSB1302 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ฯ
คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ประเทศแคนาดาและโอกาสในการศึกษาต่อ โดย His Excellency Mr.Philip Calvert, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง PSB1302 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ฯ
 
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) โดย อ.ดร.พนม กุณาวงค์ หัวหน้าศูนย์ฯได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ ท้องถิ่นชุมชน ประจำปี 2557 ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) โดย อ.ดร.พนม กุณาวงค์...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:08 น.
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อเดเนาวร์ ประเทศไทย จัดโครงการ “การสัมมนาและระดมสมองการแปรรูปและสร้างมูลค่าแก่ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน จังหวัดลำพูน” ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:05 น.
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารให้แก่ผู้นำท้องถิ่น จ.พะเยา” ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:04 น.
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ His Excellency Mr. G. Balasubramanian, Deputy Chief of Mission จากสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Dhirendra Singh Garbyal, Consul General จากสถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ His Excellency Mr. G. Balasubramanian,...
วันที่อัพเดต: 29 ต.ค. 2557 เวลา 12:20 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Centre) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของ Dr Hguyen Phu Ha นักวิชาการจาก Vietnam National University - University of Economics and Business และ Visiting Research Fellow เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Centre) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของ Dr Hguyen Phu Ha...
วันที่อัพเดต: 16 ต.ค. 2557 เวลา 09:17 น.
สำนักวิชาการการเมืองการปกครองได้จัดโครงการ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม แก่นักศึกษา ในวันพุธ ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริเวณ ลานกิจกรรรม คณะรัฐศาสตร์ฯ สำนักวิชาการการเมืองการปกครองได้จัดโครงการ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม...
วันที่อัพเดต: 16 ต.ค. 2557 เวลา 09:15 น.
รศ. ไพรัช ตระการศิรินนท์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ และสุนทรพจน์ จากพระนิพนธ์เรื่อง "นิพพาน" ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสวันคล้ายวันประสูตครบ 101 ปี รศ. ไพรัช ตระการศิรินนท์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ...
วันที่อัพเดต: 3 ต.ค. 2557 เวลา 10:33 น.
ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในโครงการ “ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง...
วันที่อัพเดต: 1 ต.ค. 2557 เวลา 16:09 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับ Diplomatic Academy of Vietnam (DAV), Vietnam National University – University of Economic and Business (VNU – UEB) และ Hanoi University (HANU) จัดโครงการ GMS – ASEAN Student Network 2014 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับ Diplomatic Academy of Vietnam (DAV), Vietnam National...
วันที่อัพเดต: 23 ก.ย. 2557 เวลา 16:46 น.

แผนการจัดการความรู้

03/03/2014

แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดคลิก

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

17/01/2013

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ SIS ของทางมหาวิทยาลัย ตาม URL ดังนี้ http://sis.cmu.ac.th

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ SIS

แผนการจัดการความรู้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

Notice: มีข่าวอัพเดต จำนวน 3 ครับ คลิกอ่านในแต่ละ Tabs ได้เลยครับ ^^

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:39 น.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Human Subject Protection Course" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 พ.ย. 2557 เวลา 10:47 น.
ขอเชิญชวนร่วมในงาน "50 ปี มช. ร่วมปั่น สานความดี ตามรอยพ่อ" ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:20 น.
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารภายในวิทยาลัยนานาชาติ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:18 น.
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อให้ฐานปฏิบัติการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 18 พ.ย. 2557 เวลา 08:41 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกุศลศพ คุณดวงจันทร์ กันทวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดกองคลัง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 14 พ.ย. 2557 เวลา 09:51 น.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 14 พ.ย. 2557 เวลา 09:49 น.
กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ หลักสูตร: เตรียมพร้อมสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 เชียงใหม่-ลำพูน (Pre-Modern Manager-PMM) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 พ.ย. 2557 เวลา 12:03 น.
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อ "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมของประชาคมภาคเหนือ" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 พ.ย. 2557 เวลา 12:01 น.
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐศาสตร์ฯ 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่อัพเดต: 18 พ.ย. 2557 เวลา 16:15 น.
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 พ.ย. 2557 เวลา 13:51 น.
ขอเชิญร่วมเจ้ารับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ PLUM team (NUS) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 15:33 น.
International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 15:32 น.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 3rd ICADA 2014--SSIS) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:57 น.
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:56 น.
ขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:05 น.
The ASAIHL Conference on Education Innovation for the knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:01 น.
กระบวนการดำเนินงานเมื่อได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
กระบวนการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ทุนภายใน)
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:15 น.
2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 พ.ย. 2557 เวลา 08:44 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 พ.ย. 2557 เวลา 08:42 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2557 เวลา 16:52 น.
Shinshu University Exchange Student Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2557 เวลา 16:49 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน DAAD Scholorships 2015/2016 for Doctoral Candidates and Scientists [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:01 น.
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:39 น.
ทุน Elite Study in Taiwan [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:00 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS MUNDUS-LOTUS Unlimited [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ก.ค. 2557 เวลา 09:54 น.
ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 มิ.ย. 2557 เวลา 09:10 น.
Mobility Courses at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:51 น.
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ประจำ) | โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ส่วนงาน)
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 พ.ย. 2557 เวลา 16:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 14 พ.ย. 2557 เวลา 09:52 น.
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 พ.ย. 2557 เวลา 09:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 11:07 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 11:07 น.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2557 เวลา 15:48 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2557 เวลา 09:50 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ต.ค. 2557 เวลา 14:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 23 ก.ย. 2557 เวลา 15:36 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารวิชาการ) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.ย. 2557 เวลา 10:55 น.
******* แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร
วันที่อัพเดต: 20 ธ.ค. 2555 เวลา 11:32 น.
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 29 ต.ค. 2557 เวลา 10:13 น.
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1666/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.ค. 2557 เวลา 13:55 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดรอบระยะเวลาในการพิจารณาขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 10:49 น.
แนวทางการให้พนักงานมหาวืทยาลัยทุกกลุ่มมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08:21 น.
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:49 น.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 กำหนดเงื่อนไขพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจ้างได้ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:07 น.
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:05 น.
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.พ. 2557 เวลา 15:38 น.
ตารางสอบไล่ปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2557 เวลา 10:04 น.
ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.ค. 2557 เวลา 13:54 น.
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:38 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 11:13 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 มี.ค. 2557 เวลา 16:59 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:56 น.
National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 26 ก.พ. 2557 เวลา 14:52 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:01 น.
Sophia University เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Sophia AIMS Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 ก.พ. 2557 เวลา 16:03 น.
ขอพิจารณาคัดเลือกผู้นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการทดสอบอัจริยะสากล [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 31 ม.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์