หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น้องใหม่ รหัส 57 รับน้องรถไฟที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น้องใหม่ รหัส 57 รับน้องรถไฟที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารและจริยธรรมให้แก่ผู้นำท้องถิ่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารและจริยธรรมให้แก่ผู้นำท้องถิ่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”
 
หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่อำเภอเชียงของ จ.เชียงรายและที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก่นักศึกษาปริญญาโท ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
วันที่อัพเดต: 16 ก.ค. 2557 เวลา 15:57 น.
อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:58 น.
ผศ.ดร.กัญญณัฐฐา อิทธินิติวุฒิ และ อ.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย วิชาประชาคมอาเซียน ให้กับกรมการปกครอง ในหลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 205 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ผศ.ดร.กัญญณัฐฐา อิทธินิติวุฒิ และ อ.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย...
วันที่อัพเดต: 27 พ.ค. 2557 เวลา 13:41 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ International Workshop ในหัวข้อ "GMS - ASEAN Community and Beyond" ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
วันที่อัพเดต: 30 เม.ย. 2557 เวลา 09:44 น.
โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (รัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่...
วันที่อัพเดต: 29 เม.ย. 2557 เวลา 14:12 น.
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  เมื่อวันที 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่...
วันที่อัพเดต: 18 เม.ย. 2557 เวลา 11:45 น.
รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Utara Malaysia จำนวน 60 คน ภายใต้การนำของ Associate Professor Dr. Ahmad Bashawir Hj Abdul Ghani, Dean of School of International Studies, UUM รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti...
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 11:23 น.
ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอมก๋อยและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:11 น.
คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 1/2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2557 เวลา 16:48 น.

แผนการจัดการความรู้

03/03/2014

แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดคลิก

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

17/01/2013

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ SIS ของทางมหาวิทยาลัย ตาม URL ดังนี้ http://sis.cmu.ac.th

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ SIS

แผนการจัดการความรู้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

Notice: มีข่าวอัพเดต จำนวน 5 ครับ คลิกอ่านในแต่ละ Tabs ได้เลยครับ ^^

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:39 น.
กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.ค. 2557 เวลา 13:57 น.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ (ปขมท.) สัญจร ครั้งที่ 3/2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.ค. 2557 เวลา 13:56 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 16 ก.ค. 2557 เวลา 15:41 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 9 ก.ค. 2557 เวลา 14:37 น.
ขอเรียญเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2557 เวลา 15:53 น.
ศบมท. คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันที่อัพเดต: 23 ก.ค. 2557 เวลา 11:38 น.
รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 15:37 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 10:43 น.
The ASAIHL Conference on Education Innovation for the knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:01 น.
กระบวนการดำเนินงานเมื่อได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
กระบวนการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ทุนภายใน)
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:15 น.
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)" ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:14 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:12 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:11 น.
ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:10 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2557 เวลา 11:09 น.
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 16:58 น.
ทุน Elite Study in Taiwan [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:00 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS MUNDUS-LOTUS Unlimited [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ก.ค. 2557 เวลา 09:54 น.
ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 มิ.ย. 2557 เวลา 09:10 น.
Mobility Courses at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:51 น.
Hitachi Scholarship Foundation's Program 2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:50 น.
The 4th International Conference JSA-ASEAN 2014 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 10:08 น.
ทุน UNESCO/People's Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2014-2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 29 พ.ค. 2557 เวลา 11:22 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน HYI-RSEA fellowship opportunity for students in Asia [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 พ.ค. 2557 เวลา 15:45 น.
Weblink for UMAP USCO Program C Application form of other UMAP Members [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 พ.ค. 2557 เวลา 15:43 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 พ.ค. 2557 เวลา 15:10 น.
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ประจำ) | โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ส่วนงาน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารวิชาการ)
วันที่อัพเดต: 18 ก.ค. 2557 เวลา 16:40 น.
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน ) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.ค. 2557 เวลา 10:29 น.
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 16 ก.ค. 2557 เวลา 15:40 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 16 ก.ค. 2557 เวลา 08:41 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง และด้านบริหารวิชาการ 1 ตำแหน่ง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 30 มิ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08:40 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:28 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:25 น.
ขยายระยะเวลารับสมุครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 16 ก.ค. 2557 เวลา 08:39 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 พ.ค. 2557 เวลา 10:18 น.
******* แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร
วันที่อัพเดต: 20 ธ.ค. 2555 เวลา 11:32 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดรอบระยะเวลาในการพิจารณาขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 10:49 น.
แนวทางการให้พนักงานมหาวืทยาลัยทุกกลุ่มมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08:21 น.
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:49 น.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 กำหนดเงื่อนไขพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจ้างได้ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:07 น.
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:05 น.
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.พ. 2557 เวลา 15:38 น.
ตารางสอบไล่ปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2557 เวลา 10:04 น.
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ช่วยกรรมการคุมสอบระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 ธ.ค. 2556 เวลา 10:52 น.
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ช่วยกรรมการคุมสอบระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 ธ.ค. 2556 เวลา 10:51 น.
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:38 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 11:13 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 มี.ค. 2557 เวลา 16:59 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:56 น.
National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 26 ก.พ. 2557 เวลา 14:52 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:01 น.
Sophia University เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Sophia AIMS Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 ก.พ. 2557 เวลา 16:03 น.
ขอพิจารณาคัดเลือกผู้นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการทดสอบอัจริยะสากล [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 31 ม.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/56 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 29 ม.ค. 2557 เวลา 10:32 น.
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์