หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมค่ายสานฝันวันเด็กประจำปี 2558 “ตะวันเบิกฟ้า อาสาเติมเต็มฝัน” ณ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2558
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมค่ายสานฝันวันเด็กประจำปี 2558 “ตะวันเบิกฟ้า อาสาเติมเต็มฝัน” ณ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2558
 
คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "รัฐศาสตร์ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "รัฐศาสตร์ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ไปศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น ณ Toyo University ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร...
วันที่อัพเดต: 12 ธ.ค. 2557 เวลา 07:38 น.
อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ หัวหน้าศูนย์ ศบมท.ร่วมพิธีแถลงข่าว “OTOP CHIANGMAI TO BEYOND” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ หัวหน้าศูนย์ ศบมท.ร่วมพิธีแถลงข่าว “OTOP CHIANGMAI TO BEYOND”...
วันที่อัพเดต: 4 ธ.ค. 2557 เวลา 10:23 น.
ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปกครองท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย กับ Abdul Gaffar Karin, Senior Lecturer of Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:06 น.
สำนักการเมืองการปกครองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักการเมืองการปกครองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
วันที่อัพเดต: 6 พ.ย. 2557 เวลา 13:33 น.
คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ประเทศแคนาดาและโอกาสในการศึกษาต่อ โดย His Excellency Mr.Philip Calvert, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง PSB1302 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ประเทศแคนาดาและโอกาสในการศึกษาต่อ โดย His Excellency...
วันที่อัพเดต: 6 พ.ย. 2557 เวลา 09:47 น.
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) โดย อ.ดร.พนม กุณาวงค์ หัวหน้าศูนย์ฯได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ ท้องถิ่นชุมชน ประจำปี 2557 ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) โดย อ.ดร.พนม กุณาวงค์...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:08 น.
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อเดเนาวร์ ประเทศไทย จัดโครงการ “การสัมมนาและระดมสมองการแปรรูปและสร้างมูลค่าแก่ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน จังหวัดลำพูน” ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:05 น.
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารให้แก่ผู้นำท้องถิ่น จ.พะเยา” ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ...
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:04 น.
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ His Excellency Mr. G. Balasubramanian, Deputy Chief of Mission จากสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Dhirendra Singh Garbyal, Consul General จากสถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ His Excellency Mr. G. Balasubramanian,...
วันที่อัพเดต: 29 ต.ค. 2557 เวลา 12:20 น.

แผนการจัดการความรู้

03/03/2014

แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดคลิก

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

17/01/2013

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ SIS ของทางมหาวิทยาลัย ตาม URL ดังนี้ http://sis.cmu.ac.th

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ SIS

แผนการจัดการความรู้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

Notice: มีข่าวอัพเดต จำนวน 1 ครับ คลิกอ่านในแต่ละ Tabs ได้เลยครับ ^^

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:39 น.
ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 ม.ค. 2558 เวลา 10:38 น.
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน อุปกรณ์ เพื่อโครงการ Book Caravan สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 ม.ค. 2558 เวลา 09:57 น.
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับปรุงสายสัญญาณศูนย์ข้อมูลกลาง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 15 ธ.ค. 2557 เวลา 10:24 น.
ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:18 น.
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ธ.ค. 2557 เวลา 14:17 น.
ประกาศกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดใช้เส้นทางถนนสายหน้ามหาวิทยาลัย [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:17 น.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 20 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:23 น.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:21 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:20 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "International Conference on Research for Social Devotion in Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 11:03 น.
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 พ.ย. 2557 เวลา 13:51 น.
ขอเชิญร่วมเจ้ารับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ PLUM team (NUS) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 15:33 น.
International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 15:32 น.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 3rd ICADA 2014--SSIS) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:57 น.
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:56 น.
ขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:05 น.
The ASAIHL Conference on Education Innovation for the knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:01 น.
กระบวนการดำเนินงานเมื่อได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
กระบวนการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ทุนภายใน)
วันที่อัพเดต: 1 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 พ.ย. 2557 เวลา 08:44 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 พ.ย. 2557 เวลา 08:42 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2557 เวลา 16:52 น.
Shinshu University Exchange Student Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2557 เวลา 16:49 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน DAAD Scholorships 2015/2016 for Doctoral Candidates and Scientists [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:01 น.
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:39 น.
ทุน Elite Study in Taiwan [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:00 น.
ประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS MUNDUS-LOTUS Unlimited [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ก.ค. 2557 เวลา 09:54 น.
ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 มิ.ย. 2557 เวลา 09:10 น.
Mobility Courses at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:51 น.
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ประจำ) | โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ส่วนงาน)
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 9 ม.ค. 2558 เวลา 16:10 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 16 ธ.ค. 2557 เวลา 08:52 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ธ.ค. 2557 เวลา 11:48 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ธ.ค. 2557 เวลา 11:47 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ธ.ค. 2557 เวลา 11:25 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 1 ธ.ค. 2557 เวลา 10:47 น.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 พ.ย. 2557 เวลา 16:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 14 พ.ย. 2557 เวลา 09:52 น.
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 พ.ย. 2557 เวลา 09:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2557 เวลา 11:07 น.
******* แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร
วันที่อัพเดต: 20 ธ.ค. 2555 เวลา 11:32 น.
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่อัพเดต: 22 ม.ค. 2558 เวลา 16:30 น.
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 29 ต.ค. 2557 เวลา 10:13 น.
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1666/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.ค. 2557 เวลา 13:55 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดรอบระยะเวลาในการพิจารณาขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 4 ก.ค. 2557 เวลา 10:49 น.
แนวทางการให้พนักงานมหาวืทยาลัยทุกกลุ่มมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08:21 น.
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:49 น.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 กำหนดเงื่อนไขพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจ้างได้ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:07 น.
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:05 น.
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.พ. 2557 เวลา 15:38 น.
ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.ค. 2557 เวลา 13:54 น.
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:38 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 11:13 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 มี.ค. 2557 เวลา 16:59 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:56 น.
National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 26 ก.พ. 2557 เวลา 14:52 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:01 น.
Sophia University เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Sophia AIMS Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 ก.พ. 2557 เวลา 16:03 น.
ขอพิจารณาคัดเลือกผู้นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการทดสอบอัจริยะสากล [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 31 ม.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์