กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (HR) สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (16 ม.ค. 2562 - 4 days ago)
​รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานบุคคล) (7 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330005 สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (13 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (13 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (HR) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (12 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (12 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (12 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง จำนวน 1 อัตรา (3 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)

ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562 - 2 days ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562 - 4 days ago)
ผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562 - 4 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562 - 6 days ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562 - 6 days ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ยกเลิกการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ยกเลิกการจ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง (25 ธ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตรายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกางเกงผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารสาขาวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
**** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกฺส์ (e-bidding) **** (12 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารงานบริหารทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์มที่บังตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาติดตั้งหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อัสดุไฟฟ้าและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเกมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาพ่นสีตัวหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก