หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 
ข่าวประกาศทั้งหมด : กิจกรรมของคณะฯ
ผลการค้นหา พบจำนวน 222 รายการ

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องหัวข้อ "Cooperation for the Environment in GMS: Its Structure and Features"  โดย Mr.Mashashi KOKOTA (Visiting Researcher) นักศึกษาปริญญาเอก จาก Nihon University, Japan

Updated: 7 มี.ค. 2557 เวลา 09:18 น.
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์โอทอป เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง

Updated: 26 ก.พ. 2557 เวลา 10:35 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง "ศักยภาพการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว"

Updated: 12 ก.พ. 2557 เวลา 16:34 น.
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ โถงคณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

Updated: 11 ก.พ. 2557 เวลา 16:52 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "หลักสูตร IELTS Workshop and Pretest” โดยวิทยากรจาก British Councilเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-1

Updated: 5 ก.พ. 2557 เวลา 17:33 น.
สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ และหารือเรื่องการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐปร
สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ และหารือเรื่องการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก และอาเซียน รวมถึงประเด็นผู้ลี้ภัย โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Helen Pringle อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ Consul General Michael Heath กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
Updated: 3 ก.พ. 2557 เวลา 15:19 น.
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมดูงาน โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

Updated: 28 ม.ค. 2557 เวลา 11:39 น.
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่รับปริญญาและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต (งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48) ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์ฯ

Updated: 23 ม.ค. 2557 เวลา 10:17 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Updated: 17 ม.ค. 2557 เวลา 13:16 น.
สำนักวิชาการเมืองการปกครอง จัดทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ตามโครงการ "ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์ เช้าวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Updated: 15 ม.ค. 2557 เวลา 09:08 น.
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับ ชมรมวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดงาน "รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14" ในวันที่ 8 มกราคม 2557

Updated: 8 ม.ค. 2557 เวลา 09:48 น.
โครงการค่าย 22 ปี อาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย (ค่ายสร้างครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 ณ บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Updated: 8 ม.ค. 2557 เวลา 11:23 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ (คณบดี) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าของขวัญพร้อมรับพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Updated: 2 ม.ค. 2557 เวลา 15:04 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสถานกงศุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาจัดงานเสวนาวิชาการ "จากล่างสู่บน: Primary Election ประสบการณ์จากต่างแดน" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PSB 1101

Updated: 26 ธ.ค. 2556 เวลา 15:49 น.
คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556

Updated: 24 ธ.ค. 2556 เวลา 11:21 น.
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม Promoting Good Local Governance (PGLG) โครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ Vahu Development Institute

Updated: 13 ธ.ค. 2556 เวลา 16:57 น.
ผศ.ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

Updated: 14 ธ.ค. 2556 เวลา 11:16 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ วัดป่าพุทธพจนาราม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

Updated: 12 ธ.ค. 2556 เวลา 14:33 น.
นศ.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่1 และ 2 จำนวน 100 คน ไปบำเพ็ญประโยชน์ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ที่วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556

Updated: 12 ธ.ค. 2556 เวลา 10:45 น.
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนาม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Updated: 5 ธ.ค. 2556 เวลา 22:48 น.
อาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาหาทางออก "นกหวีด + แก๊สน้ำตา = ประชาธิปไตย?" ในวังอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ลาน อมช.

Updated: 4 ธ.ค. 2556 เวลา 08:55 น.
Associate Professor Dr. Tatsuo Yamane จาก Hiroshima University (International Relations) เข้าเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์ฯ

Updated: 2 ธ.ค. 2556 เวลา 15:00 น.
อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นวิทยากรการสัมมานาวิชาการ อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ "ASEAN-ISAN-การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงกับมรดกโลก"

Updated: 30 พ.ย. 2556 เวลา 14:36 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557 นี้ โดยได้เชิญพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการและเอกชนมาแนะนำประสบการณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

Updated: 30 พ.ย. 2556 เวลา 14:34 น.
นายเจนภพ เจิงกลิ่นจันทน์ นายอนุวัฒน์ แก้วกำแพง และนายชุติเดช ชื่นจิตต์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Updated: 30 พ.ย. 2556 เวลา 09:55 น.
Pol-Sci Climax Sport Night 2013

Updated: 28 พ.ย. 2556 เวลา 10:20 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2556

Updated: 25 พ.ย. 2556 เวลา 15:51 น.
โครงการศึกษานอกห้องเรียน เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ภายหลังเปิดประเทศ และความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยกับสหภาพเมียนมาร์”

Updated: 25 พ.ย. 2556 เวลา 10:48 น.
คณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2556 โดยนักศึกษาร่วมกันทำกระทงและปล่อยโคมพร้อมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

Updated: 18 พ.ย. 2556 เวลา 16:48 น.
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2556 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Updated: 18 พ.ย. 2556 เวลา 09:19 น.
หน้าที่: [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [8]
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์