หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 
การเสวนาในหัวข้อ "สำนึกพลเมืองสู่อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคนน่าน" ในงานประชาคมอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนน่าน ครั้งที่ 2
Updated: 2012-07-09 15:13:15
การเสวนาในหัวข้อ "สำนึกพลเมืองสู่อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคนน่าน" ในงานประชาคมอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนน่าน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน สภาพัฒนาการเมือง และภาคีความร่วมมืออาเซียนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแกรนบอลลูน โรงแรมเทวราช โดยมี อ.นรุตม์ เจริญศรี เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และนางสาวรมนก์ เตชวุฒิภัทร, นางสาวจิราภัทร บุญมาวงค์ เป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมการเสวนาในครั้งนี้
การเสวนาในหัวข้อ "สำนึกพลเมืองสู่อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคนน่าน" ในงานประชาคมอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนน่าน ครั้งที่ 2 การเสวนาในหัวข้อ "สำนึกพลเมืองสู่อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคนน่าน" ในงานประชาคมอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนน่าน ครั้งที่ 2
การเสวนาในหัวข้อ "สำนึกพลเมืองสู่อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคนน่าน" ในงานประชาคมอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนน่าน ครั้งที่ 2  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รมนก์ รายงานการไปจังหวัดน่าน.pdf
รายงานดูงานที่น่าน.pdf
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์