หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 
รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
Updated: 2013-06-14 12:11:36, Views: (766)
รายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เชิญรองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 09.00 น. เพื่อพูดคุยถึงที่มา วัตถุประสงค์ ความสำคัญของโครงการและกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยที่กำลังจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย รายการมองเมืองเหนือเชิญคณบดีร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์